Badania psychotechniczne

PSYCHOMEDYCYNA Pracownia Badań Psychologicznych została wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod numerem 20.69/17.

Najnowocześniejsza aparatura oraz testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne umożliwiają obiektywną i rzetelną ocenę predyspozycji psychologicznych, intelektualnych i motorycznych badanych.

Badania psychotechniczneNasza pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy i profesjonalny sprzęt kontrolno-pomiarowy. Dysponujemy salą badań aparaturowych,  salą do badań grupowych oraz nowoczesną ciemnią do badań widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie.

Zajmujemy się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym oraz posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do przeprowadzania badań psychologicznych oraz wystawiania odpowiednich opinii i orzeczeń. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do naszej Pracowni Badań Psychologicznych mieszczącej się w ścisłym centrum miasta przy ul. Fabrycznej 4 lok. 1B w Białymstoku (I piętro, budynek pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a kościołem).

Z tyłu budynku bezpłatny parking dla pacjentów.

Przeprowadzamy badania psychologiczne:

 • przedstawicieli handlowych/kierowców samochodów służbowych kat. B
 • kierowców i kandydatów na kierowców kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E
 • kierowców taksówek
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców skierowanych przez Policję:
 1. spowodowanie wypadku drogowego
 2. kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających
 3. przekroczenie limitu 24 punktów karnych
 • instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów
 • kandydatów na instruktorów, egzaminatorów
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
 • operatorów wózków widłowych, wózków akumulatorowych, suwnic
 • operatorów maszyn w ruchu, koparek, ładowarek, spychaczy, dźwigów
 • osób skierowanych przez lekarza
 • operatorów maszyn i urządzeń do pracy na wysokości
 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Przebieg badania psychologicznegoBadania wykonywane są codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

REJESTRACJA
TEL. 690 909 950

Zanim umówisz się na wizytę chcemy Cię zapoznać się z warunkami badania.

Przebieg badania psychologicznego

Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych przez Ciebie predyspozycjach psychologicznych zgodnie z celowością badań.

Badanie psychologiczne przebiega w następujących etapach:

 • Ocena sprawności intelektualnej
 • Badanie cech osobowości
 • Ocena sprawności psychofizycznej
 • Omówienie uzyskanych wyników badania
 • Wydanie orzeczenia
 • Istotne zalecenia dotyczące badania
 • Warunki przystąpienia do badania psychologicznego:
 • dobry stan psychofizyczny (osoba wypoczęta, wyspana, zdrowa)
 • nie należy spożywać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych minimum 48 godzin przed badaniem

Co należy posiadać przy sobie w dniu badania:

 • ważny dowód osobisty i prawo jazdy (w przypadku badań kierowców)
 • skierowanie od pracodawcy lub lekarza
 • skierowanie na badanie psychologiczne z Policji lub Starostwa (w przypadku osób skierowanych za przekroczenie 24 punktów karnych, spowodowanie wypadku drogowego lub kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie)
 • szkła kontaktowe lub okulary (jeżeli badany ich używa)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z nr 690 909 950.

Psychotesty bezpieczeństwo twoje, twojego pracownika i użytkowników ruchu drogowego