Badania sanitarno – epidemiologiczne

Podstawą prawną, która nakazuje przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych są 3 oddzielne ustawy Ministra Zdrowia a także ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W związku z powyższym pracodawca, którego pracownik mógłby przenieść chorobę na inne osoby, wodę lub żywność musi skierować go na badania, które przeprowadza się do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania sanitarno-epidemiologiczne oraz do książeczki zdrowia

Osoba udająca się na badania sanitarno-epidemiologiczne powinna mieć ze sobą następującą dokumentację:

 • wystawione przez pracodawcę skierowanie na wykonanie badania do celów sanitarno-epidemiologicznego, możliwość wykonanie badania na własny wniosek (przy braku pracodawcy),
 • nosicielstwo – wynik z trzykrotnego badania kału, wykonany w Sanepidzie przy ul. Legionowej 8 w Białymstoku,
 • RTG klatki piersiowej (osoby powyżej 18 roku życia) – możliwość wykonania w budynku obok

UWAGA:

 • GRATIS!!!!!! Druk książeczkę zdrowia, która zostanie uzupełniona o informacje z wykonanych badań sanitarno-epidemiologicznych,

Badania z zakresu sanitarno-epidemiologicznego do książeczki zdrowia wykonujemy na miejscu. Lekarz z naszej Poradni MEC Medycyna po wykonaniu ww. badań wystawia dwa egzemplarze orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych – jeden dla pracodawcy i drugi egzemplarz orzeczenia wraz z książeczką zdrowia pacjent otrzymuje osobiście do celów własnych.

Badania sanitarno - epidemiologiczne

Prace, przy których należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Istnieje szereg zawodów, których pracownicy przed podjęciem pracy, muszą mieć aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne. Do nich należą między innymi:

 • osoby pracujące na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności,
 • osoby pracujące przy wodzie, która ma być przeznaczona do spożycia przez ludzi,
 • osoby, które pracują przy produkcji leków,
 • personel przygotowujący i wydający posiłki,
 • osoby wykonujące czynności myjące lub zmywające na pojemnikach z lub po żywności przeznaczonej do spożycia,
 • osoby, które pracuję nad pielęgnacją skóry lub śluzówek,
 • itp.

Każda osoba, która wykonuje wymienione prace, powinna posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania sanitarno-epidemiologiczne wykonasz w naszej placówce
MEC MEDYCYNA

Badania sanitarno-epidemiologiczne dla twojej działalności