Druki

JAK WYPEŁNIĆ PRAWIDŁOWO DRUK SKIEROWANIA – PORADNIK

Uzupełniając opis warunków pracy należy rozważyć występowanie następujących narażeń zawodowych (w razie wątpliwości należy skonsultować się z przedstawicielem służby BHP lub służby medycyny pracy:

I. Czynniki fizyczne

 1. hałas (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
 2. ultradźwięki (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
 3. wibracja miejscowa (kończyny górne/dolne) (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
 4. wibracja ogólna (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
 5. promieniowanie jonizujące
  – kat A (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  – kat B (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
 6. promieniowanie i pola elektromagnetyczne (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
 7. promieniowanie nadfioletowe (UV)
 8. promieniowanie podczerwone (IR)
 9. promieniowanie laserowe
 10. mikroklimat gorący
 11. mikroklimat zimny
 12. zmienne warunki atmosferyczne
 13. zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne,
 14. inne – jakie? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)

II. Pył przemysłowy – jaki (rodzaj, skład, czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów stężeń)

III. Czynniki toksyczne – substancje i mieszaniny chemiczne – jakie? (rodzaj, czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów stężeń)

IV. Czynniki biologiczne

 1. patogeny krwiopochodne
 2. prątek gruźlicy
 3. borrelia burgdorferi
 4. wirus kleszczowego zapalenia mózgu
 5. inne – jakie?

V. Inne czynniki

 1. niekorzystne czynniki psychospołeczne
  – stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi
  – stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością
  – zagrożenia wynikające z narażenia życia
  – zagrożenia wynikające z monotonii pracy
  – zagrożenia wynikające z organizacji pracy (praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą i inne)
 2. obsługa maszyn szczególnie niebezpiecznych
 3. praca związana z obsługą monitorów ekranowych
 4. prace wymagające odpowiednich funkcji psychicznych i motorycznych
 5. praca na wysokości poniżej/powyżej 3m *)
 6. praca zmianowa/nocna
 7. praca fizyczna wymagająca dużego wysiłku:
  – dźwiganie ciężarów – do ilu kg?
  – wydatek energetyczny – ilość kcal/8 godz.. – wyniki badania/pomiaru
 8. praca w wymuszonej pozycji
 9. praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn
 10. praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego (w wymiarze …… godzin)
 11. kierowanie pojazdem do 3,5 tony
 12. kierowanie pojazdem powyżej 3,5 tony
 13. praca polegająca na przewozie osób
 14. praca przy obsłudze wózków jezdniowych, widłowych, ładowarek
 15. inne – jakie?

*) wybrać właściwe.

 • Skierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne MEC ul. Fabryczna 4 lok. 1B Pobierz
 • Skierowanie na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych MEC ul. Fabryczna 4 lok. 1B Pobierz