Medycyna pracy

Poradnia Medycyny Pracy MEC Medycyna z Białegostoku na powierzchni 300 m w nowocześnie wyposażonej Przychodni w komfortowych warunkach  świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy dla każdej grupy zawodowej.

Nasi lekarze medycyny pracy wystawiają opinię o stanie zdrowia pracownika. W zależności od zawodu, specyfiki pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia i wieku, lekarze medycyny pracy wydają zaświadczenia o stanie zdrowia konkretnego pacjenta i jego zdolności do wykonywania zawodu.

Specjalne badania w ramach usług z zakresu medycyny pracy

W ramach usług w zakresie medycyny pracy przeprowadzamy badania między innymi dla:

 • pracowników, którzy przyjmują się do pracy – badania wstępne,
 • pracowników, którzy starają się o zaświadczenie z badań okresowych w tym:
 1. badania okresowe po wygaśnięciu terminu ich ważności,
 2. badania okresowe po powrocie z urlopu macierzyńskiego,
 3. badania kontrolne, gdy pracownik przebywał na dłuższym zwolnieniu chorobowym – powyżej 30 dni,
 • osób starających się o książeczkę zdrowia – badania sanitarno-epidemiologiczne;
 • osób zaczynających kurs prawa jazdy – badania dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii,
 • osób pracujących jako kierowcy – badania kierowców zawodowych, badania wykonujemy pod każdą kategorię prawa jazdy,
 • osób pracujących jako instruktorzy nauki jazdy,
 • osób starających się o pozwolenie na broń lub przedłużających powyższe zezwolenie,
 • uczniów i studentów,
 • i innych.

 

Medycyna pracy

Szeroki zakres badań medycyny pracy

W Poradni Medycyny Pracy w Białymstoku testy i badania w ramach medycyny pracy, wykonają także:

 • uczniowie i studenci starający się o zaświadczenie o stanie zdrowia z zakładu medycyny pracy do szkół średnich i wyższych,
 • osoby chcące zdobyć zaświadczenie o stanie zdrowia w zakresie badań wysokościowych,
 • osoby starające się uzyskać z medycyny pracy zaświadczenie zezwalających na posiadanie broni,

Badania profilaktyczne

Obsługujemy na tej płaszczyźnie największe firmy i instytucje z terenu Białegostoku oraz okolic. Zapewniamy konsultacje z wykwalifikowaną grupą lekarską, która w naszej firmie pracuje na najwyższej jakości sprzęcie. Wszystkie badania i konsultacje wykonujemy w jednym miejscu podczas jednej wizyty.

Medycyna pracy specjalnie dla Ciebie

MEC Medycyna zapewnia szeroką gamę usług z zakresu medycyny pracy w tym konsultacji specjalistycznych, badań psychologicznych, badań laboratoryjnych i diagnostycznych. W ramach usług z zakresu medycyny pracy, świadczymy usługi zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Nasi klienci, to pracownicy największych zakładów w regionie.