Badania wysokościowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.05.1996 roku określa czym jest i jaka jest klasyfikacja pracy na wysokości. Rozporządzenie to rozgranicza prace na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów.

Czynniki szkodliwe jak i warunki pracy powinny być opisane w skierowaniu lekarskim, które pacjent otrzymuje od pracodawcy. Skierowanie lekarskie bardzo często jest także uzupełniane o informacje o warunkach, które dodatkowo dokompletowuje inspektor BHP.

Profilaktyczne badania wysokościowe

Badania wysokościowe okresowe bądź wstępne wykonuje się w oparciu o opinię 3 lekarzy:

  • neurologa – wykluczenie padaczki to główny punkt badania na wysokości, które tenże lekarz przeprowadza,
  • laryngologa – ocena błędnika,
  • okulistę – ocena wzroku.

Ważne punkty wykluczające pacjenta z pozytywnego przejścia badań wysokościowych to cukrzyca, zawroty głowy czy brak widzenia obuocznego.

Badania wysokościowe

Ważność wysokościowych badań profilaktycznych

Grupa pacjentów, która ukończyła 50 rok życia musi się nastawić na fakt, iż badania wysokościowe są dla nich ważne 1 rok. Osoby młodsze otrzymują zaświadczenie na pracę na wysokości na okres między 2 a 3 lata.

Szybko i sprawnie przeprowadzamy badania wysokościowe

Poradnia MEC Medycyna z Białegostoku przeprowadza badania wysokościowe w swojej placówce. Dzięki kompletnej grupie lekarzy dostępnej na miejscu, badania na wysokości wykonywane są jednego dnia. Szeroki grono specjalistów i możliwość korzystania z konsultacji lekarskich na miejscu sprawia, że  jesteśmy placówką, w której szczególnie chętnie pacjenci wykonują badania wysokościowe i do prac na wysokości.

Serdecznie do współpracy zachęcamy wszelkie zakłady pracy, których pracownicy muszą wykonywać wstępne lub okresowe badania do prac na wysokości. Badania wysokościowe wykonujemy szybko i sprawnie w naszej w pełni wyposażonej placówce medycyny pracy.

Badania wysokościowe stajemy na wysokości zadania